Σάββατο, 12 Μαΐου 2012

Η κατασκευή γηπέδου στο χωριό.

Τη βδομάδα που πέρασε η πολεοδομία του δήμου μας εξέδωσε την άδεια για την κατασκευή του γηπέδου στο χωριό. Στο οικόπεδο που είναι στην είσοδο του χωριού. Η άδεια, τις επόμενες μέρες, θα κατατεθεί στην ΔΕΗ, για να απομακρύνει τις κολώνες, και στη Νομαρχεία για τα χωματουργικά έργα.