Τετάρτη, 22 Δεκεμβρίου 2010

Οικονομική Διαχείριση

Το Διοικητικό Συμβούλιο - βάση καταστατικού - υποχρεούται να αναρτά τον ισολογισμό του Συλλόγου (για ευνόητους λόγους) στον επίσημο διαδικτυακό χώρο του.

Έμβλημα – Σφραγίδα - Χρώματα

Το έμβλημα του Συλλόγου είναι ένας θυρεός χρώματος κόκκινου ή χρυσαφί, ο οποίος χωρίζεται σε δύο τμήματα δια της επωνυμίας «ΦΛΟΓΑ ΚΟΚΚΑΛΟΥΣ» που θα αναγράφονται με χρυσαφί ή κόκκινα γράμματα αντίστοιχα. Στο πάνω τμήμα του θυρεού υπάρχει, στα αριστερά, όπως το βλέπουμε, η ελληνική σημαία και στα δεξιά το αστέρι της Βεργίνας. Στο κάτω τμήμα του θυρεού υπάρχει μία φλεγόμενη μπάλα, κόκκινη ή χρυσαφί σε χρυσαφί ή κόκκινο φόντο, αντίστοιχα.

Ο Σύλλογος έχει σφραγίδα στρογγυλή που φέρει στη μέση την μία φλεγόμενη μπάλα και περιφερειακά την επωνυμία του Συλλόγου «ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΛΟΓΑ ΚΟΚΚΑΛΟΥΣ».

Οι στολές των αθλητών του Συλλόγου, με τις οποίες θα εμφανίζονται και θα αγωνίζονται στις αθλητικές διοργανώσεις στις οποίες θα συμμετέχουν θα έχουν κατά σειρά προτεραιότητας χρώματα : α) κόκκινο και χρυσαφί, β) πορτοκαλί και χρυσαφί και γ) λευκό και χρυσαφί.

ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ
του Σωματείου με την επωνυμία
«ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΛΟΓΑ ΚΟΚΚΑΛΟΥΣ»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ
ΙΔΡΥΣΗ – ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ

Άρθρο 1

Επωνυμία – Έδρα

1.1. Ιδρύεται σωματείο, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με την επωνυμία «ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΛΟΓΑ ΚΟΚΚΑΛΟΥΣ».
1.2. Ως έδρα του Συλλόγου ορίζεται ο οικισμός Κοκκαλούς, του Δήμου Βόλβης, του Νομού Θεσσαλονίκης.
1.3. Απαγορεύεται η συστέγαση του Συλλόγου με οποιαδήποτε εμπορική επιχείρηση.