Δευτέρα, 23 Μαΐου 2011

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΟΜΑΔΑ

Οι ηλεκτρολογικές εργασίες και εγκαταστάσεις που θα απαιτηθούν, στην κατασκευή του Γηπέδου, είναι προσφορά του καταστήματος Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων του Στέλιου Αυγέρου.
Ρήγα Φεραίου 19, Νεάπολη.

Τρίτη, 17 Μαΐου 2011

Η ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ

Η συνδρομή των μελών είναι ετήσια και έχει οριστεί στα 30 ευρώ.

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΟΜΑΔΑ

Οι μπάλες για την ομάδα είναι προσφορά από το μαγαζί παιχνιδιών “RABBIT” του Βασίλη Αναστασιάδη.
Βοσπόρου 111, Άνω Τούμπα.

ΕΞΟΔΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

Τα συνολικά έξοδα του Σωματείου, για το καταστατικό και την εγγραφή του στο βιβλίο Σωματείων του Πρωτοδικείου, ήταν 850 ευρώ.

Δευτέρα, 16 Μαΐου 2011

ΑΤΗΜΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΓΙΑ ΤΟ ΓΗΠΕΔΟ

Αθλητικός Σύλλογος «Φλόγα Κοκκαλούς».

Αίτημα προς την Τοπική Κοινότητα Απολλωνίας, Δήμου Βόλβης.
16-05-2011.

Μετά την ίδρυση του Συλλόγου και για την αναγνώρισή του από την ΕΠΟ και την ΕΠΣΜ, αλλά και για να μπορέσει η ομάδα να συμμετάσχει στο πρωτάθλημα ( Γ΄ Ερασιτεχνικής ) την περίοδο 2011-2012, χρειάζεται να προσκομίσουμε έγγραφο από την αρμόδια αρχή με το οποίο θα μας παραχωρείται γήπεδο για πέντε (5) χρόνια, ώστε να το χρησιμοποιούμε ως έδρα της ομάδας.
Για το λόγο αυτό σας παρακαλούμε:

Α) Να μας χορηγήσετε μία βεβαίωση για χρήση από την ομάδα, «Φλόγα Κοκκαλούς», για πέντε (5) χρόνια, του γηπέδου της Απολλωνίας

Β) Παράλληλα, να προωθήσετε την κατασκευή γηπέδου 11Χ11 στο χωριό, στο χώρο του Σχολείου, ώστε το συντομότερο δυνατό η ομάδα να χρησιμοποιήσει ως έδρα το γήπεδο στην Κοκκαλού.

Γ) Τέλος, επειδή τα σωματεία που τα γήπεδά τους - κατά την έναρξη του πρωταθλήματος όπου μετέχουν - δεν πληρούν τους όρους που προβλέπουν οι κανόνες του παιχνιδιού, και δηλώνουν προσωρινή γηπεδότητα σε άλλο γήπεδο, διατηρούν το δικαίωμα, όταν ετοιμαστούν τα γήπεδά τους, να ζητήσουν με έγγραφο από την Ένωση τον έλεγχο, την έγκριση και τη χρησιμοποίηση του δικού τους γηπέδου. Σας παρακαλούμε να αναγράφεται, αν χρειάζεται και γίνεται, ως πρώτο γήπεδο - που δεν πληρεί τις προϋποθέσεις - το υπάρχον 7Χ7 γήπεδο (στο χώρο του σχολείου) του χωριού, ώστε, όταν ετοιμαστεί το καινούργιο, πράγμα που μπορεί να γίνει και στο μέσον μίας περιόδου πρωταθλήματος, να μπορέσει η ομάδα, αμέσως, να το χρησιμοποιήσει ως έδρα.

Συνημμένα καταθέτουμε και αντίγραφο του καταστατικού του Συλλόγου.
Παρακαλούμε για τις ενέργειές σας.

      Ο πρόεδρος                 ο Γενικός Γραμματέας


Καμηλάρης Νικόλαος              Χαρίσης Στέλιος

Καταστατικό, γηπεδότητα και εγγραφή στην ΕΠΟ - ΕΠΣΜ του Σωματείου.

Σήμερα παρέδωσε ο δικηγόρος το φάκελο με το επικυρωμένο καταστατικό του συλλόγου και το Θεωρημένο αντίγραφο της δικαστικής απόφασης, που επικυρώνει το Καταστατικό, μετά την εγγραφεί του Σωματείου στο βιβλίο Σωματείων του Πρωτοδικείου .

Τις επόμενες μέρες θα κατατεθεί στο Δήμο αντίγραφο του καταστατικού μαζί με το αίτημα για την γηπεδότητα της ομάδας και την κατασκευή γηπέδου στο χωριό.

Παράλληλα ετοιμάζεται ο φάκελος, ώστε να κατατεθεί στο επόμενο δεκαήμερο, με τα δικαιολογητικά για την εγγραφή του Σωματείου στην ΕΠΟ και την ΕΠΣΜ (όπως προβλέπονται από το Ν. 2725/1999 και 3057/2000).

Τρίτη, 3 Μαΐου 2011