Δευτέρα, 17 Ιανουαρίου 2011

Η δημιουργία του Συλλόγου.

Μετά την κατάθεση του καταστατικού,  της ομάδας ποδοσφαίρου, στο πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης, ορίστηκε δικάσιμος  για τις 25-02-2011. Στις αρχές Μαρτίου θα έχουν τελειώσει όλες οι τυπικές διαδικασίες που αφορούν τη δημιουργία του Συλλόγου.

Δεν υπάρχουν σχόλια: