Τρίτη, 23 Αυγούστου 2011

ΟΙ ΔΕΚΑ ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΜΕΤΑΓΡΑΦΕΣ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ

Βούλγαρης Τριαντάφυλλος
Λεπτοκαρίδης Κωνσταντίνος
Μαυρόβαλης Αθανάσιος
Μοδιώτης Κωνσταντίνος
Χαρίσης Ευάγγελος
Βουκουρεσλής Ιωάννης
Τσόγκας Γεώργιος
Λύτος Νίκος
Παπαδόπουλος Μιχάλης
Τσιγγερλιώτης Βαλεντίνος
Γιαγκίδης Γιώργος
Φυσέκης Σπύρος
Γαιτάνας Σωτήρης

Χατζηγεωργιάδης Παύλος

Δεν υπάρχουν σχόλια: