Κυριακή, 29 Απριλίου 2012

Σόρερ της περιόδου 2011 - 2012.

Βουκουρεσλής Γιάννης – 2
Σακκάς Γιώργος -2
Γιαγκίδης Γιώργος -1
Παπαδόπουλος Μιχάλης -1
Τριανατφυλλίδης Βασίλειος -1
Βούλγαρης Τριαντάφυλλος -1
Λύτος Νίκος -1
Μαυρόβαλης Σάκης - 1

Δεν υπάρχουν σχόλια: