Δευτέρα, 3 Σεπτεμβρίου 2012

Ποδοσφαιριστές που ανήκουν σε σωματεία που τελούν σε αδράνεια
Από το τμήμα δελτίων της ΕΠΣΜ ανακοινώνεται ότι οι ποδοσφαιριστές που ανήκουν σε σωματεία που δεν μετείχαν σε κανένα πρωτάθλημα αρμοδιότητάς της της αγων. περ. 2011 – 2012 και δεν δηλώσουν συμμετοχή σε κανένα πρωτάθλημα της τρέχουσας αγωνιστικής περιόδου 2012 – 2013 (τελευταία ημερομηνία υποβολής δηλώσεων συμμετοχής 31 Αυγούστου 2012), δύνανται να αιτηθούν στην ΕΠΣΜ χορήγηση βεβαίωσης αδράνειας του σωματείου που ανήκουν και να επανεγγραφούν ως ελεύθεροι ποδοσφαιριστές την περίοδο των επανεγγραφών, δηλαδή 3 – 30 Σεπτεμβρίου 2012 ή 2 – 31 Ιανουαρίου 2013. ΄Υστερα από αυτή τη μετακίνηση οι ποδοσφαιριστές διαγράφονται οριστικά από το μητρώο του σωματείου που ανήκαν και τελεί σε αδράνεια.
Οι ποδοσφαιριστές που ανήκουν σε σωματεία τα οποία για πρώτη φορά την τρέχουσα αγωνιστική περίοδο 2012 – 2013 δεν θα λάβουν μέρος σε κανένα πρωτάθλημα αρμοδιότητάς της, δύνανται να αιτηθούν στην ΕΠΣΜ χορήγηση βεβαίωσης αδράνειας του σωματείου που ανήκουν, την οποία θα χρησιμοποιήσουν για την προσφυγή τους στην ΕΙΜ/ΕΠΟ μέσα σε ένα (1) μήνα, δηλαδή μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2012, για να αποδεσμευθούν προσωρινά και να επανεγγραφούν την περίοδο των επανεγγραφών (3 – 30 Σεπτεμβρίου 2012 ή 2 – 31 Ιανουαρίου 2013) σε άλλο σωματείο.
Διευκρινίζεται ότι οι παραπάνω περιπτώσεις ποδοσφαιριστών δεν αφορούν στη διάταξη της εγκυκλίου εγγραφών – μετεγγραφών ερασιτεχνών ποδοσφαιριστών που αναφέρεται στη δυνατότητα των ποδοσφαιριστών να προσφύγουν στην ΕΙΜ/ΕΠΟ, λόγω μη συμμετοχής τους σε επίσημο της αγώνας που ανήκουν για δύο (2) συνεχόμενες αγωνιστικές περιόδους.

Δεν υπάρχουν σχόλια: