Τρίτη, 16 Απριλίου 2013

Ο ισολογισμός του Σωματείου για το 2012.

Τα έσοδα του Σωματείου (με τις προσφορές) το 2012 ήταν 5441 [5975] ευρώ.

ΈΣΟΔΑ:
Συνδρομές μελών                                     ..…  [  570]
Οικονομική ενίσχυση                               100  [1535]
Προσφορές                                                700  [1510]
Οικονομική ενίσχυση θεατών                   895   [ 385]
Διαφημίσεις στο ημερολόγιο                     840   [ 300]
Λαχειοφόροι (Πάσχα, Πανηγύρι)             1106  [1390]
Ημερολόγια                                                  240   [  45]
Συμμετοχή αθλητών για αγορά μπουφάν 240   [240]
Εκδήλωση Αυγούστου                              1320   [..…]

Τα έξοδα του Σωματείου το 2012 ήταν 4629 [5975] ευρώ.

ΕΞΟΔΑ:
Δικηγορικά έξοδα                                       …..    [838]
Παράβολο εγγραφής στην ΕΠΣΜ              …… [400]
Δήλωση συμμετοχής στο πρωτάθλημα    180  [180]
Αιτήσεις μεταβολών (δελτία)                         15  [525]
Αθλητικό υλικό                                              160  [466]
Χαρτικά                                                            …..  [ 61]
Εξοδολόγιο αγώνων (διαιτητές)                 1665  [560]
Υπόλοιπο για αγορά μπουφάν                     …..  [445]
Πλύσιμο στολών                                            460  [180]
Εκτύπωση Ημερολογίων και λαχείων          280  [270]
Αγορά δώρων για τις λαχειοφόρους            327  [300]
Διάφορα μικροέξοδα                                      237   [240]
Αγορές από τις προσφορές                          700 [1510]
Ιατρικά έξοδα                                                  145    […..]
Έξοδα γηπέδων προπόνησης και έδρας     360   […..]
Έξοδα μεταφοράς                                           100   […..]

Το υπόλοιπο του ταμείου για το 2012 ήταν 812 [ 0 ] ευρώ. ( Σε αγκύλες τα αντίστοιχα ποσά για το 2011 )

Δεν υπάρχουν σχόλια: