Σάββατο, 11 Μαΐου 2013

Η κατασκευή γηπέδου (6)

Ολοκληρώθηκαν οι χωματουργικές εργασίες για την ισοπέδωση του γηπέδου. Το επόμενο βήμα είναι να δοθεί η απαιτούμενη κλίση στον αγωνιστικό χώρο.


Δεν υπάρχουν σχόλια: