Τετάρτη, 19 Ιουνίου 2013

Παραλαβή εντύπων και των καταστάσεων με τη δύναμη των ποδοσφαιριστών των σωματείων
Από την Ε.Π.Σ. Μακεδονίας ανακοινώνεται ότι τη Δευτέρα 1 Ιουλίου 2013 αρχίζει η περίοδος των μετεγγραφών, αποδεσμεύσεων και υποσχετικών ερασιτεχνών ποδοσφαιριστών.

Συγκεκριμένα:

1. Οι μετεγγραφές ερασιτεχνών ποδοσφαιριστών από ή σε ερασιτεχνικά σωματεία διενεργούνται κατά το χρονικό διάστημα από 1.7.2013 μέχρι 2.9.2013 και από 1.1.2014 μέχρι 31.1.2014.

2. Η απόκτηση ποδοσφαιριστών με υποσχετική από ή σε ερασιτεχνικά σωματεία διενεργείται κατά το χρονικό διάστημα από 1.7.2013 μέχρι 31.7.2013.

3. Οι αποδεσμεύσεις των ερασιτεχνών ποδοσφαιριστών πραγματοποιούνται μόνον κατά το χρονικό διάστημα από 1.7.2013 μέχρι 31.7.2013. Οι αποδεσμεύσεις αφορούν αποκλειστικά και μόνο ποδοσφαιριστές που ανήκουν στη δύναμη κάθε σωματείου μέχρι και την 30.6.2013.

Οι εκπρόσωποι των σωματείων της Ένωσης μπορούν να παραλαμβάνουν από τα γραφεία της: α) τα έντυπα των αιτήσεων μεταβολών ποδοσφαιριστών (ξενόγλωσσα για τους αλλοδαπούς) για τη νέα αγωνιστική περίοδο 2013 – 2014 τα οποία κοστολογούνται 2,00 ευρώ και για μεμονωμένα άτομα 3,00 ευρώ και β) τη κατάσταση με τη δύναμη των ποδοσφαιριστών τους, όπως αυτή είχε διαμορφωθεί μέχρι τις 31.5.2013.

Δεν υπάρχουν σχόλια: