Δευτέρα, 26 Αυγούστου 2013

Οι αγώνες της περιόδου 2013-2014.

1η αγωνιστική
ΑΠΟΛΛΩΝ ΖΑΓΚΛΙΒΕΡΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΛΑΜΩΤΟΥ
ΕΘΝΙΚΟΣ ΠΡΟΦΗΤΗ ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΣΧΟΛΑΡΙΟΥ
ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΣ ΜΑΔΥΤΟΥ ΑΡΗΣ ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟΥ
ΔΟΞΑ ΜΑΥΡΟΥΔΑΣ ΦΛΟΓΑ ΚΟΚΚΑΛΟΥΣ
ΑΣΤΡΑΠΗ ΝΙΚΟΜΗΔΙΝΟΥ ΜΑΣ ΣΤΙΒΟΥ

2η αγωνιστική
ΜΕΛΙΣΣΟΥΡΓΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΖΑΓΚΛΙΒΕΡΙΟΥ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΛΑΜΩΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΣ ΠΡΟΦΗΤΗ
ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΣΧΟΛΑΡΙΟΥ ΔΟΞΑ ΜΑΥΡΟΥΔΑΣ
ΑΡΗΣ ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟΥ ΑΣΤΡΑΠΗ ΝΙΚΟΜΗΔΙΝΟΥ
ΜΑΣ ΣΤΙΒΟΥ ΦΛΟΓΑ ΚΟΚΚΑΛΟΥΣ

3η αγωνιστική
ΑΠΟΛΛΩΝ ΖΑΓΚΛΙΒΕΡΙΟΥ ΕΘΝΙΚΟΣ ΠΡΟΦΗΤΗ
ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΣ ΜΑΔΥΤΟΥ ΜΕΛΙΣΣΟΥΡΓΟΣ
ΔΟΞΑ ΜΑΥΡΟΥΔΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΛΑΜΩΤΟΥ
ΜΑΣ ΣΤΙΒΟΥ ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΣΧΟΛΑΡΙΟΥ
ΦΛΟΓΑ ΚΟΚΚΑΛΟΥΣ ΑΡΗΣ ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟΥ

4η αγωνιστική
ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΣ ΜΑΔΥΤΟΥ ΑΠΟΛΛΩΝ ΖΑΓΚΛΙΒΕΡΙΟΥ
ΕΘΝΙΚΟΣ ΠΡΟΦΗΤΗ ΔΟΞΑ ΜΑΥΡΟΥΔΑΣ
ΜΕΛΙΣΣΟΥΡΓΟΣ ΑΣΤΡΑΠΗ ΝΙΚΟΜΗΔΙΝΟΥ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΛΑΜΩΤΟΥ ΜΑΣ ΣΤΙΒΟΥ
ΑΡΗΣ ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟΥ ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΣΧΟΛΑΡΙΟΥ

5η αγωνιστική
ΑΠΟΛΛΩΝ ΖΑΓΚΛΙΒΕΡΙΟΥ ΔΟΞΑ ΜΑΥΡΟΥΔΑΣ
ΑΣΤΡΑΠΗ ΝΙΚΟΜΗΔΙΝΟΥ ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΣ ΜΑΔΥΤΟΥ
ΜΑΣ ΣΤΙΒΟΥ ΕΘΝΙΚΟΣ ΠΡΟΦΗΤΗ
ΦΛΟΓΑ ΚΟΚΚΑΛΟΥΣ ΜΕΛΙΣΣΟΥΡΓΟΣ
ΑΡΗΣ ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΛΑΜΩΤΟΥ

6η αγωνιστική
ΑΣΤΡΑΠΗ ΝΙΚΟΜΗΔΙΝΟΥ ΑΠΟΛΛΩΝ ΖΑΓΚΛΙΒΕΡΙΟΥ
ΔΟΞΑ ΜΑΥΡΟΥΔΑΣ ΜΑΣ ΣΤΙΒΟΥ
ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΣ ΜΑΔΥΤΟΥ ΦΛΟΓΑ ΚΟΚΚΑΛΟΥΣ
ΕΘΝΙΚΟΣ ΠΡΟΦΗΤΗ ΑΡΗΣ ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟΥ
ΜΕΛΙΣΣΟΥΡΓΟΣ ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΣΧΟΛΑΡΙΟΥ

7η αγωνιστική
ΑΠΟΛΛΩΝ ΖΑΓΚΛΙΒΕΡΙΟΥ ΜΑΣ ΣΤΙΒΟΥ
ΦΛΟΓΑ ΚΟΚΚΑΛΟΥΣ ΑΣΤΡΑΠΗ ΝΙΚΟΜΗΔΙΝΟΥ
ΑΡΗΣ ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟΥ ΔΟΞΑ ΜΑΥΡΟΥΔΑΣ
ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΣΧΟΛΑΡΙΟΥ ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΣ ΜΑΔΥΤΟΥ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΛΑΜΩΤΟΥ ΜΕΛΙΣΣΟΥΡΓΟΣ

8η αγωνιστική
ΦΛΟΓΑ ΚΟΚΚΑΛΟΥΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΖΑΓΚΛΙΒΕΡΙΟΥ
ΜΑΣ ΣΤΙΒΟΥ ΑΡΗΣ ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟΥ
ΑΣΤΡΑΠΗ ΝΙΚΟΜΗΔΙΝΟΥ ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΣΧΟΛΑΡΙΟΥ
ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΣ ΜΑΔΥΤΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΛΑΜΩΤΟΥ
ΕΘΝΙΚΟΣ ΠΡΟΦΗΤΗ ΜΕΛΙΣΣΟΥΡΓΟΣ

9η αγωνιστική
ΑΠΟΛΛΩΝ ΖΑΓΚΛΙΒΕΡΙΟΥ ΑΡΗΣ ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟΥ
ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΣΧΟΛΑΡΙΟΥ ΦΛΟΓΑ ΚΟΚΚΑΛΟΥΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΛΑΜΩΤΟΥ ΑΣΤΡΑΠΗ ΝΙΚΟΜΗΔΙΝΟΥ
ΜΕΛΙΣΣΟΥΡΓΟΣ ΔΟΞΑ ΜΑΥΡΟΥΔΑΣ
ΕΘΝΙΚΟΣ ΠΡΟΦΗΤΗ ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΣ ΜΑΔΥΤΟΥ

10η αγωνιστική
ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΣΧΟΛΑΡΙΟΥ ΑΠΟΛΛΩΝ ΖΑΓΚΛΙΒΕΡΙΟΥ
ΦΛΟΓΑ ΚΟΚΚΑΛΟΥΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΛΑΜΩΤΟΥ
ΜΑΣ ΣΤΙΒΟΥ ΜΕΛΙΣΣΟΥΡΓΟΣ
ΑΣΤΡΑΠΗ ΝΙΚΟΜΗΔΙΝΟΥ ΕΘΝΙΚΟΣ ΠΡΟΦΗΤΗ
ΔΟΞΑ ΜΑΥΡΟΥΔΑΣ ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΣ ΜΑΔΥΤΟΥ

11η αγωνιστική
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΛΑΜΩΤΟΥ ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΣΧΟΛΑΡΙΟΥ
ΜΕΛΙΣΣΟΥΡΓΟΣ ΑΡΗΣ ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟΥ
ΕΘΝΙΚΟΣ ΠΡΟΦΗΤΗ ΦΛΟΓΑ ΚΟΚΚΑΛΟΥΣ
ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΣ ΜΑΔΥΤΟΥ ΜΑΣ ΣΤΙΒΟΥ
ΔΟΞΑ ΜΑΥΡΟΥΔΑΣ ΑΣΤΡΑΠΗ ΝΙΚΟΜΗΔΙΝΟΥ

12η αγωνιστική
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΛΑΜΩΤΟΥ ΑΠΟΛΛΩΝ ΖΑΓΚΛΙΒΕΡΙΟΥ
ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΣΧΟΛΑΡΙΟΥ ΕΘΝΙΚΟΣ ΠΡΟΦΗΤΗ
ΑΡΗΣ ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟΥ ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΣ ΜΑΔΥΤΟΥ
ΦΛΟΓΑ ΚΟΚΚΑΛΟΥΣ ΔΟΞΑ ΜΑΥΡΟΥΔΑΣ
ΜΑΣ ΣΤΙΒΟΥ ΑΣΤΡΑΠΗ ΝΙΚΟΜΗΔΙΝΟΥ

13η αγωνιστική
ΑΠΟΛΛΩΝ ΖΑΓΚΛΙΒΕΡΙΟΥ ΜΕΛΙΣΣΟΥΡΓΟΣ
ΕΘΝΙΚΟΣ ΠΡΟΦΗΤΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΛΑΜΩΤΟΥ
ΔΟΞΑ ΜΑΥΡΟΥΔΑΣ ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΣΧΟΛΑΡΙΟΥ
ΑΣΤΡΑΠΗ ΝΙΚΟΜΗΔΙΝΟΥ ΑΡΗΣ ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟΥ
ΦΛΟΓΑ ΚΟΚΚΑΛΟΥΣ ΜΑΣ ΣΤΙΒΟΥ

14η αγωνιστική
ΕΘΝΙΚΟΣ ΠΡΟΦΗΤΗ ΑΠΟΛΛΩΝ ΖΑΓΚΛΙΒΕΡΙΟΥ
ΜΕΛΙΣΣΟΥΡΓΟΣ ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΣ ΜΑΔΥΤΟΥ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΛΑΜΩΤΟΥ ΔΟΞΑ ΜΑΥΡΟΥΔΑΣ
ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΣΧΟΛΑΡΙΟΥ ΜΑΣ ΣΤΙΒΟΥ
ΑΡΗΣ ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟΥ ΦΛΟΓΑ ΚΟΚΚΑΛΟΥΣ

15η αγωνιστική
ΑΠΟΛΛΩΝ ΖΑΓΚΛΙΒΕΡΙΟΥ ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΣ ΜΑΔΥΤΟΥ
ΔΟΞΑ ΜΑΥΡΟΥΔΑΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΠΡΟΦΗΤΗ
ΑΣΤΡΑΠΗ ΝΙΚΟΜΗΔΙΝΟΥ ΜΕΛΙΣΣΟΥΡΓΟΣ
ΜΑΣ ΣΤΙΒΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΛΑΜΩΤΟΥ
ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΣΧΟΛΑΡΙΟΥ ΑΡΗΣ ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟΥ

16η αγωνιστική
ΔΟΞΑ ΜΑΥΡΟΥΔΑΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΖΑΓΚΛΙΒΕΡΙΟΥ
ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΣ ΜΑΔΥΤΟΥ ΑΣΤΡΑΠΗ ΝΙΚΟΜΗΔΙΝΟΥ
ΕΘΝΙΚΟΣ ΠΡΟΦΗΤΗ ΜΑΣ ΣΤΙΒΟΥ
ΜΕΛΙΣΣΟΥΡΓΟΣ ΦΛΟΓΑ ΚΟΚΚΑΛΟΥΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΛΑΜΩΤΟΥ ΑΡΗΣ ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟΥ

17η αγωνιστική
ΑΠΟΛΛΩΝ ΖΑΓΚΛΙΒΕΡΙΟΥ ΑΣΤΡΑΠΗ ΝΙΚΟΜΗΔΙΝΟΥ
ΜΑΣ ΣΤΙΒΟΥ ΔΟΞΑ ΜΑΥΡΟΥΔΑΣ
ΦΛΟΓΑ ΚΟΚΚΑΛΟΥΣ ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΣ ΜΑΔΥΤΟΥ
ΑΡΗΣ ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟΥ ΕΘΝΙΚΟΣ ΠΡΟΦΗΤΗ
ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΣΧΟΛΑΡΙΟΥ ΜΕΛΙΣΣΟΥΡΓΟΣ

18η αγωνιστική
ΜΑΣ ΣΤΙΒΟΥ ΑΠΟΛΛΩΝ ΖΑΓΚΛΙΒΕΡΙΟΥ
ΑΣΤΡΑΠΗ ΝΙΚΟΜΗΔΙΝΟΥ ΦΛΟΓΑ ΚΟΚΚΑΛΟΥΣ
ΔΟΞΑ ΜΑΥΡΟΥΔΑΣ ΑΡΗΣ ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟΥ
ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΣ ΜΑΔΥΤΟΥ ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΣΧΟΛΑΡΙΟΥ
ΜΕΛΙΣΣΟΥΡΓΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΛΑΜΩΤΟΥ

19η αγωνιστική
ΑΠΟΛΛΩΝ ΖΑΓΚΛΙΒΕΡΙΟΥ ΦΛΟΓΑ ΚΟΚΚΑΛΟΥΣ
ΑΡΗΣ ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟΥ ΜΑΣ ΣΤΙΒΟΥ
ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΣΧΟΛΑΡΙΟΥ ΑΣΤΡΑΠΗ ΝΙΚΟΜΗΔΙΝΟΥ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΛΑΜΩΤΟΥ ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΣ ΜΑΔΥΤΟΥ
ΜΕΛΙΣΣΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΠΡΟΦΗΤΗ

20η αγωνιστική
ΑΡΗΣ ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟΥ ΑΠΟΛΛΩΝ ΖΑΓΚΛΙΒΕΡΙΟΥ
ΦΛΟΓΑ ΚΟΚΚΑΛΟΥΣ ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΣΧΟΛΑΡΙΟΥ
ΑΣΤΡΑΠΗ ΝΙΚΟΜΗΔΙΝΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΛΑΜΩΤΟΥ
ΔΟΞΑ ΜΑΥΡΟΥΔΑΣ ΜΕΛΙΣΣΟΥΡΓΟΣ
ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΣ ΜΑΔΥΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΣ ΠΡΟΦΗΤΗ

21η αγωνιστική
ΑΠΟΛΛΩΝ ΖΑΓΚΛΙΒΕΡΙΟΥ ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΣΧΟΛΑΡΙΟΥ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΛΑΜΩΤΟΥ ΦΛΟΓΑ ΚΟΚΚΑΛΟΥΣ
ΜΕΛΙΣΣΟΥΡΓΟΣ ΜΑΣ ΣΤΙΒΟΥ
ΕΘΝΙΚΟΣ ΠΡΟΦΗΤΗ ΑΣΤΡΑΠΗ ΝΙΚΟΜΗΔΙΝΟΥ
ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΣ ΜΑΔΥΤΟΥ ΔΟΞΑ ΜΑΥΡΟΥΔΑΣ

22η αγωνιστική
ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΣΧΟΛΑΡΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΛΑΜΩΤΟΥ
ΑΡΗΣ ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟΥ ΜΕΛΙΣΣΟΥΡΓΟΣ
ΦΛΟΓΑ ΚΟΚΚΑΛΟΥΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΠΡΟΦΗΤΗ
ΜΑΣ ΣΤΙΒΟΥ ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΣ ΜΑΔΥΤΟΥ
ΑΣΤΡΑΠΗ ΝΙΚΟΜΗΔΙΝΟΥ ΔΟΞΑ ΜΑΥΡΟΥΔΑΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια: