Τετάρτη, 23 Απριλίου 2014

Ο ισολογισμός του Σωματείου για το 2013.

Τα έσοδα του Σωματείου το 2013 ήταν 3104  (5441) [5975] ευρώ.

ΈΣΟΔΑ:
Υπόλοιπο προηγούμενης χρήσης       812   (…..)  [........]
Συνδρομές μελών                                 ……   (..…)  [  570]
Οικονομική ενίσχυση                             675   (100)  [1535]
Προσφορές                                                 10   (700)  [1510]
Οικονομική ενίσχυση θεατών                689   (895)   [ 385]
Διαφημίσεις στο ημερολόγιο                  300   (840)   [ 300]
Λαχειοφόροι (Πάσχα, Πανηγύρι)            ……(1106)  [1390]
Ημερολόγια                                              ……   (240)   [  45]
Συμμετοχή αθλ. για αγορά μπουφάν      ……  (240)   [240]
Εκδήλωση Αυγούστου                           1430 (1320)   [..…]

Τα έξοδα του Σωματείου το 2013 ήταν 3636  (4629) [5975] ευρώ.

ΕΞΟΔΑ:
Δικηγορικά έξοδα                                       …...  (…..)  [838]
Παράβολο εγγραφείς στην ΕΠΣΜ            …...  (..…) [400]
Δήλωση συμμετοχής στο πρωτάθλημα  180  (180)  [180]
Αιτήσεις μεταβολών (δελτία)                    ……   (15)  [525]
Αθλητικό υλικό                                           336  (160)  [466]
Χαρτικά                                                      …...    (…..)  [ 61]
Εξοδολόγιο αγώνων (διαιτητές)             1724 (1665)  [560]
Υπόλοιπο για αγορά μπουφάν                 …...  (…..)  [445]
Πλύσιμο στολών                                          310  (460  [180]
Εκτύπωση Ημερολογίων και λαχείων       20   (280)  [270]
Αγορά δώρων για τις λαχειοφόρους        120  (327)  [300]
Διάφορα μικροέξοδα                                   55   (237)  [240]
Αγορές από τις προσφορές                    ……  (700)  [1510]
Ιατρικά έξοδα                                              265  (145)   […..]
Έξοδα γηπέδων προπόνησης και έδρας  600  (360)  […..]
Έξοδα μεταφοράς                                       ……  (100)  […..]
Ποσοστό αγώνων ΕΠΣΜ                               25  (..…)  […..]


Το υπόλοιπο του ταμείου για το 2013 ήταν 278 ευρώ. ( Σε παρενθέσεις και αγκύλες τα ποσά για το 2012 και 2011 αντίστοιχα)

Δεν υπάρχουν σχόλια: