Δευτέρα, 21 Σεπτεμβρίου 2015

Το νέο ΔΣ του Σωματείου της περιόδου 2015-2017.

Λύτος Κωνσταντίνος (Πρόεδρος)
Κρεβάικας Πέτρος (Αντιπρόεδρος)
Τσιγγερλιώτης Φίλιππος (Γραμματέας)
Κυριάκος Γιώργος (Ταμίας)
Αυγέρος Δημήτριος (Γενικός Έφορος)
Τσουρμπάρκας Αντώνιος (Γενικός Αρχηγός)
Κρεβάικας Στέφανος (Μέλος)

Εκπρόσωπος Ε.Π.Σ.Μ: Κυριάκος Γεώργιος.

Δεν υπάρχουν σχόλια: