Τετάρτη, 22 Δεκεμβρίου 2010

Οικονομική Διαχείριση

Το Διοικητικό Συμβούλιο - βάση καταστατικού - υποχρεούται να αναρτά τον ισολογισμό του Συλλόγου (για ευνόητους λόγους) στον επίσημο διαδικτυακό χώρο του.

Δεν υπάρχουν σχόλια: