Δευτέρα, 16 Μαΐου 2011

Καταστατικό, γηπεδότητα και εγγραφή στην ΕΠΟ - ΕΠΣΜ του Σωματείου.

Σήμερα παρέδωσε ο δικηγόρος το φάκελο με το επικυρωμένο καταστατικό του συλλόγου και το Θεωρημένο αντίγραφο της δικαστικής απόφασης, που επικυρώνει το Καταστατικό, μετά την εγγραφεί του Σωματείου στο βιβλίο Σωματείων του Πρωτοδικείου .

Τις επόμενες μέρες θα κατατεθεί στο Δήμο αντίγραφο του καταστατικού μαζί με το αίτημα για την γηπεδότητα της ομάδας και την κατασκευή γηπέδου στο χωριό.

Παράλληλα ετοιμάζεται ο φάκελος, ώστε να κατατεθεί στο επόμενο δεκαήμερο, με τα δικαιολογητικά για την εγγραφή του Σωματείου στην ΕΠΟ και την ΕΠΣΜ (όπως προβλέπονται από το Ν. 2725/1999 και 3057/2000).

Δεν υπάρχουν σχόλια: