Τρίτη, 17 Μαΐου 2011

ΕΞΟΔΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

Τα συνολικά έξοδα του Σωματείου, για το καταστατικό και την εγγραφή του στο βιβλίο Σωματείων του Πρωτοδικείου, ήταν 850 ευρώ.

Δεν υπάρχουν σχόλια: