Πέμπτη, 22 Νοεμβρίου 2012

Ο πρόεδρος και ο αντιπρόεδρος της ομάδας.

Ο πρόεδρος, Τριανταφυλλίδης Χρίστος...

και ο αντιπρόαεδρος, Τσιγγερλιώτης Φίλιππος.

Δεν υπάρχουν σχόλια: