Τρίτη, 22 Μαρτίου 2011

ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ-ΥΠΟΣΧΕΤΙΚΕΣ – ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ ΠΡΩΤΕΣ ΕΓΓΡΑΦΕΣ
ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ


ΕΝΕΡΓΕΙΑ

ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ
ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ
1 ΙΟΥΛΙΟΥ – 31 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

1 - 31 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011
(ΜΕΧΡΙ 2 ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΣΩΜΑΤΕΙΟ)

ΥΠΟΣΧΕΤΙΚΕΣ

1 -  31  ΙΟΥΛΙΟΥ 2010

ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ

1  -  31 ΙΟΥΛΙΟΥ 2010

ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΕΣ

1       - 30  ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2010
1  31  ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011

ΠΡΩΤΕΣ ΕΓΓΡΑΦΕΣ

1 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ – 31 ΔΕΜΒΡΙΟΥ 2010
1 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ – 15 ΜΑΙΟΥ 2011

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ

1 ΙΟΥΛΙΟΥ – 31 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2010

ΔΕΛΤΙΟ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΙΚΗΣ ΑΠΟΣΤΑΣΗΣ

1  -  31 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2010

Δεν υπάρχουν σχόλια: