Τρίτη, 22 Μαρτίου 2011

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΤΩΝ  ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ

            Ημερομηνία έναρξης των αγώνων των πρωταθλημάτων ορίζεται το Σαββατοκύριακο 11 – 12 Σεπτεμβρίου 2010 για την Α1 Ερασ. Κατηγορία, το Σαββατοκύριακο 18 – 19 Σεπτεμβρίου  2010 για την Α’ Ερασ. Κατηγορία, το Σαββατοκύριακο 25 - 26 Σεπτεμβρίου 2010 για τη Β’ Ερασ. Κατηγορία, το Σαββατοκύριακο 2 - 3 Οκτωβρίου 2010 για τη Γ’ Ερασ. Κατηγορία και το Σαββατοκύριακο 2 - 3 Οκτωβρίου 2010 ή τη Δευτέρα 4 Οκτωβρίου 2010 για το πρωτάθλημα «Δευτέρων Ομάδων».  Η Ε.Π.Σ.Μ. διατηρεί το δικαίωμα μετάθεσης των παραπάνω ημερομηνιών εφόσον κρίνει ότι το επιβάλλουν ειδικοί λόγοι.

Δεν υπάρχουν σχόλια: