Τρίτη, 22 Μαρτίου 2011

ΓΗΠΕΔΑ ΤΕΛΕΣΗΣ ΑΓΩΝΩΝ  - ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥΣ

2.         Όλα τα σωματεία οφείλουν υποχρεωτικά, να δηλώσουν ως  έδρα τους  γήπεδο με φυσικό ή πλαστικό χλοοτάπητα. Σε περίπτωση ενδεχόμενης αδυναμίας εξασφάλισης γηπέδου με φυσικό ή πλαστικό χλοοτάπητα, το σωματείο έχει την υποχρέωση να δεχθεί ως έδρα του το γήπεδο που θα ορίσει η αρμόδια επιτροπή πρωταθλήματος.

3.         Σωματεία που τα γήπεδά τους κατά την έναρξη του πρωταθλήματος όπου μετέχουν, δεν πληρούν τους όρους που προβλέπουν οι κανόνες του παιχνιδιού, μπορούν να δηλώσουν προσωρινή γηπεδότητα σε άλλο γήπεδο, προσκομίζοντας σχετικό έγγραφο από τον αρμόδιο φορέα που να την παραχωρεί. Διατηρούν, όμως, το δικαίωμα, όταν ετοιμαστούν τα γήπεδά τους, να ζητήσουν με έγγραφο από την Ένωση τον έλεγχο, την έγκριση και τη χρησιμοποίηση του δικού τους γηπέδου.

8.         Σε περίπτωση αδυναμίας εξασφάλισης γηπέδου κατά τα παραπάνω, το σωματείο έχει την υποχρέωση να δεχτεί ως έδρα του το γήπεδο που θα ορίσει η Ένωση, οπότε αποκτά την ιδιότητα του γηπεδούχου και έχει όλες γενικά τις υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτή την ιδιότητα.

Δεν υπάρχουν σχόλια: